تعنمیر اتوی مخزن دار آزروم ، این برند مربوط به کشور ترکیه میباشد و به تعداد محدودی به ایران وارد شده است

از عمده ترین مشکلات این دستگاه میتوان به مشکل خطا دادن و برد الکترونیک اشاره کرد که ما در پارسی سرویس بصورت تخصصی این اتو و سایر اتو های مخزن دار را برای شما تعمیر میکنیم .

ایراد اظهار شده : خطا و عدم کارکرد

مشکل : خرابی برد الکترونیک و سنسور دما و سرویس کامل بویلر دستگاه

توصیه : در اتو های مخزن دار برای دیرتر رسوب گرفتن مخزن و بویلر از آب جوشیده و یا مقطر استفاده کنید .

هرگز از رسوب گیر اتو های معمولی در این دستگاه استفاده نکنید زیرا خسارت زیادی به دستگاه شما وارد خواهد کرد .

تعمیرات تخصصی  برد انواع اتو مخزن دار و کلیه لوازم خانگی  در پارسی سرویس پذیرفته میشود . عزیزان شهرستانی هم میتوانند برد های خود را برای تعمیر برای ما ارسال کنند تا در اولین فرصت تعمیر و به آنها بازگردانده شوند .